In gesprek met drie Vrouwenkamerdochters: Marleen de Vries, Dana Fazzi en Berber Kip. Drie jonge vrouwen in de leeftijd tot 30 jaar vertelden over hun keuzes, verwachtingen, drijfveren en ambities, hun vragen en dilemma’s. Na de pauze wisselen we generatieoverstijgend ervaringen uit over dromen, keuzes, rolmodellen, teleurstellingen en inspiratie. Een intieme avond met openhartige verhalen.