Disclaimer

De informatie en het aanbod op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Stichting Vrouwenkamer Heerenveen is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden in deze informatie of voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Uiteraard geldt dit niet voor producten en diensten waarin bepaalde rechten expliciet staan omschreven, zoals abonnementen en toegangsbewijzen. Deze producten en diensten geven recht op publicatiemogelijkheden op deze website en toegang tot evenementen, zoals die in de specifieke informatie over deze producten en diensten op deze website staan omschreven. Ook hier geldt het voorbehoud dat aan eventuele onjuistheden in deze specifieke informatie geen rechten kunnen worden ontleend.