Gelukwerkt

Annemieke Mintjes

Bedrijfsinformatie

Geluk werkt!
Ontdek de sleutel tot slimmer en leuker werken

Wie gelukkig is, presteert beter. Zo simpel is het. Toch maken weinig organisaties écht werk van geluk. Tegelijkertijd verandert de wereld in hoog tempo. Het bijhouden van die veranderingen is een uitdaging voor organisaties én de mensen die er werken. Gelukwerkt helpt mensen in organisaties om te gaan met de snel veranderende wereld, door aandacht te besteden aan wendbaar werken en werkgeluk, én: liefde.

Het is mijn ambitie dat werk in grote(re) mate bijdraagt aan het levensgeluk van medewerkers in organisaties in Noord-Nederland. Om dat te bereiken ondersteunen wij organisaties bij het ontwikkelen en vergroten van hun menselijk kapitaal in een snel veranderende omgeving. Dat doen we door op inspirerende en interactieve wijze teams in beweging te brengen en professionals te ondersteunen.

Ik heb twee boeken geschreven: in 2021 het boek 'Hybride bijeenkomsten. Praktische gids voor effectief en sprankelend samenwerken.' en 'Liefde Werkt. De menselijkheid terug in organisaties.' Dat lijken misschien twee heel verschillende onderwerpen, maar dé eigenschap die leiders in een hybride werkomgeving nodig hebben is empathie. Ik noem het liefde.