QPers Consult


Hooivaartsweg 13, 8457 EE Gersloot, Nederland
06 397 49 605

Marga Kuipers

Bedrijfsinformatie

Klantbeleving = uw zaak + mijn passie
QPers Consult adviseert en begeleidt bedrijven bij het optimaliseren van klantbeleving en klachtenmanagement. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het is maar net van welke kant je ernaar kijkt.
Kwaliteit, persoonlijkheid en gezond verstand zijn voor mij de onlosmakelijke onderdelen van het totale dienstverleningsproces. Ze staan continu met elkaar in verbinding en er is sprake van een voortdurende wisselwerking. Dit biedt de mogelijkheid om voortdurend aan te passen aan de snel veranderende tijd. Vergelijk het met een voetbalteam: ingrijpen op de ene plek heeft altijd gevolgen voor de prestaties van het totale team. Ik beschouw het proces van dienstverlening daarom als één geheel.
Persoonlijke interacties bepalen het grootste deel van de klantbeleving. Daarom zorg ik ervoor dat de menselijke factor het verbindende element is tussen bedrijfsdoelen, medewerkers en klanten. De verwachting van de klant is daarbij altijd het uitgangspunt.

Branches

Bedrijfsfoto's