Belangrijk

Eet je mee? Gezellig!
Vermeld dit dan bij de stap ‘Afrekenen’,
in het veld ‘Extra informatie/bestelnotities’

Meld je je aan met een of meer vriendinnen?
Geef dan ook hun namen door!
Dat doe je bij de stap  'Afrekenen',
in het veld 'Extra informatie/bestelnotities'